Jak wdrożyć w firmie skuteczne zarządzanie odpadami?

Według danych statystycznych z 2016 roku zgromadzonych przez Bank Światowy ludzie na całym świecie wytwarzają ponad 2 miliardy ton śmieci rocznie, w tym 2,5 miliarda opakowań jednorazowych oraz 46 miliardów butelek plastikowych. Liczby te wciąż rosną, co budzi uzasadniony niepokój. Należy przy tym podkreślić, że 37% odpadów ląduje na legalnych wysypiskach, 33% na nielegalnych składowiskach, 11% zostaje spalonych, a niespełna 19% z nich jest odzyskiwana w procesach recyklingu i kompostowania. Mimo że w większości krajów obowiązują normy odnoszące się do segregacji oraz selektywnej zbiórki śmieci, nieczystości można dziś znaleźć wszędzie – w górach, lasach, jeziorach, morzach, a także na polach uprawnych. Ma to negatywny wpływ nie tylko na wygląd krajobrazu czy jego różnorodność, ale także na zdrowie oraz życie żywych organizmów. Nic zatem dziwnego, że tak duży nacisk kładzie się obecnie na racjonalną, proekologiczną gospodarkę odpadami. Dotyczy to zarówno do ich wytwarzania, jak i zarządzania nimi, nie tylko w przestrzeni prywatnej, ale także produkcyjnej czy przemysłowej. Z uwagi na ogromną skalę produkcji odpadów, szczególnie w przemyśle, odpowiedzialność w zakresie ich wytwarzania, transportu, nadzoru oraz recyklingu jest niezwykle ważna. Jak zatem w prosty sposób zmniejszyć ilość odpadów w przedsiębiorstwie?

Jak powinno wyglądać zorganizowane gospodarowanie odpadami w firmie?

Skuteczne gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie obejmuje działania wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wprowadzenie proekologicznych rozwiązań do ogólnych zasad jego funkcjonowania polega na zastosowaniu 5 kroków. Pierwszym jest ogólna analiza sytuacji firmy, tj. określenie ilości i rodzaju produkowanych śmieci, a także tego, czy nadają się one do recyklingu. Następnie należy opracować efektywną strategię zarządzania nieczystościami, a co za tym idzie, zadać sobie pytanie, jakie odpady nadają się do utylizacji, redukcji oraz ponownego użytku? Czy warto zainwestować w urządzenia do recyklingu i gdzie należy je umieścić, aby korzystanie z nich było bezproblemowe? Które z wytwarzanych odpadów nadaje się do odzysku lub wykorzystania jako źródło energii? Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego usługodawcy, czyli firmy odpowiedzialnej za odbiór śmieci.

W efektywnym gospodarowaniu nieczystościami firmy nie bez znaczenia jest również kontrola kosztów tego procesu, obejmujących zarówno wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej, jak i zakup bądź wynajem specjalistycznego sprzętu, np. maszyny do recyklingu. Równie istotna w tym zakresie jest także częstotliwość zbierania śmieci czy wybór metody ich utylizacji. Kiedy natomiast potrzeby przedsiębiorstwa zostaną zidentyfikowane, usługodawca wybrany, a budżet rozdzielony, czas na działanie, czyli poinformowanie wszystkich pracowników o wprowadzeniu opracowanej polityki gospodarowania odpadami. Na tym etapie niezbędne będą m.in. specjalistyczne szkolenia z zakresu segregacji śmieci oraz obsługi urządzeń. Warto dodać, że te ostatnie są obecnie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem technologicznym wspierającym zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów w zakładach pracy. Jakie maszyny są dziś dostępne na rynku?

Sprawdzone urządzenia do recyklingu śmieci produkowanych w przedsiębiorstwie

Nie ulega wątpliwości, że efektywne zarządzanie nieczystościami w przedsiębiorstwie nie byłoby możliwe bez zastosowania rozwiązań technologicznych. Specjalistyczny sprzęt dostosowany do potrzeb danej firmy znacząco usprawnia działania związane z gromadzeniem i obróbką produkowanych przez nią śmieci. Wśród najbardziej popularnych urządzeń do recyklingu tworzyw sztucznych wymienić można m.in. różne warianty belownic, separatorów, paczkarek, a także przesiewaczy, rozrywaczy czy też perforatorów. Każde z nich posiada charakterystyczne dla siebie parametry techniczne oraz cechy pozwalające na ich konkretne wykorzystanie. Urządzenia te, odpowiednio dopasowane do przedsiębiorstwa, pod względem jego polityki zarządzania odpadami oraz możliwości przestrzennych, przyniesie wiele korzyści. Optymalizacja produkcji, oszczędność, czasu i pieniędzy to tylko kilka z nich. Warto więc przyjrzeć się bliżej możliwościom niektórych z tych maszyn.

Specyfikacja techniczna zgniatarek do śmieci

Belownice to zgniatarki do śmieci, które tworzą z nich bele o odmiennych wymiarach. Występują one w kilku różnych wariantach. Wyróżniamy belownice pionowe lub poziome, a także półautomatyczne bądź automatyczne. Poszczególne ich warianty różnią się od siebie m.in. gabarytami, siłą nacisku czy sposobem obsługi i montażu. Ponadto belownice można wykorzystać do prasowania makulatury, plastiku, tekstyliów, a nawet surowców mokrych.

Separatory magnetyczne – skuteczne rozdzielenie nieczystości sypkich

Są to specjalistyczne urządzenia służące do wykrywania elementów metalowych w odpadach budowlanych, przemysłowych oraz spożywczych. Dzięki nim opiłki, druty i inne elementy z kruszcu zostają wychwycone, a następnie ponownie wykorzystane. Separatory mogą mieć formę bębnową lub taśmową.

Przesiewacze gniazdowe jako bezpieczny sposób frakcjonowanie odpadów

Są specjalnie zaprojektowane maszyny do mechanicznego przygotowania biomasy oraz recyklingu odpadów, które zyskują coraz większą popularność. Dzięki dynamicznie obracającym się gniazdom umożliwiają bowiem sprawne, a także czyste przesiewanie materiału na optymalnej wielkości ziarna. Wyróżnia je ponadto prosta, lecz solidna budowa, wygodna obsługa oraz wydajność pracy.

Opublikowane w Blog