Firma BARTONTECH RAFAŁ BARTON realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ”Zakup stołu CNC z przecinarką plazmową”.

Celem projektu jest usprawnienie produkcji oraz wprowadzenie nowej usługi. Dzięki zakupowi urządzenia przedsiębiorstwo nie będzie musiało korzystać z usług innych firm, stanie się samowystarczalne.

 

Suma wydatków kwalifikowanych w ramach projektu: 99 950 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 69 965 zł

 

W ramach środków z projektu zostanie zakupiony stół CNC z przecinarką plazmową. Urządzenie wykorzystywane będzie do wykonywania usług cięcia blach dla firm zewnętrznych oraz na potrzeby dotychczasowej produkcji własnej.

Operacja realizowana w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023, w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Stół CNC z przecinarką plazmową.

Zapytanie ofertowe zostało skierowane w związku z realizacją operacji pt. „Zakup stołu CNC z przecinarką plazmową”. Operacja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – POBIERZ

Załącznik 1 – POBIERZ

Załącznik 2 – POBIERZ

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty